Een sterke basis voor de toekomst

De St. Martinusschool wil kinderen een sterke basis voor de toekomst meegeven. Hierbij wordt het accent gelegd op de competenties ‘verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken’. Deze competenties zijn verweven in het onderwijs van groep 1 t/m 8 en gecombineerd met de ‘21st century skills’. Dit zijn vaardigheden die kinderen nodig hebben om te functioneren in de maatschappij van de toekomst. Kinderen die van de St. Martinusschool afkomen zijn mensen die hun dromen durven waar te maken en hiervoor ook de juiste kennis, vaardigheden en houding hebben.