Excellent, passend onderwijs

Ieder mens is uniek en heeft zijn eigen kwaliteiten, ontwikkelpunten en dromen. Op de St. Martinus-school staat het kind en zijn leerproces centraal. De school biedt passend onderwijs door aan te sluiten bij het individuele kind en zijn onderwijsbehoeften. Dit gebeurt door te werken met groepsplannen en kleurdenken. Door gebruik te maken van elkaars talenten, kan er met en van elkaar geleerd worden, waardoor er optimale groei mogelijk is. De school stelt ambitieuze doelen en wil excellent onderwijs bieden op sociaal-emotioneel, cognitief en creatief vlak. Hierdoor kan ieder kind zich tot een evenwichtig mens ontwikkelen.