Sprankelend onderwijs en leren met plezier

Een optimale groei is alleen mogelijk als er een veilige omgeving is, waar met plezier geleerd wordt. De St. Martinusschool staat voor sprankelend onderwijs. Dit komt door de grote betrokkenheid en passie van teamleden, ouders, kinderen en andere betrokkenen bij onze school. Samen zijn wij en maken wij de St. Martinusschool. Hierdoor leeft het ‘St. Martinusgevoel’. Dit is een sprankelend gevoel van trots zijn op onze school, waar ‘vertrouwen, saamhorigheid en gelijkwaardigheid’ de basis zijn. 
Op de St. Martinusschool zijn kinderen (mede) eigenaar van hun leerproces. Dit betekent dat er met kinderen wordt gepraat over hun ontwikkeling en dat zij zelf (mede) sturing geven aan de invulling van hun leerproces. Waardoor zij zich betrokken, competent en verantwoordelijk voelen. Zij weten waar zij in hun ontwikkeling staan en stellen eigen (leer)doelen vast, die aansluiten bij hun eigen kunnen. Hierdoor is er intrinsieke motivatie om te leren, zijn kinderen trots op hun eigen ontwikkeling en wordt er met plezier geleerd.