Toekomstplannen

Iedere 4 jaar wordt er een ‘meerjarenbeleidsplan’ opgesteld door het team. In dit plan worden de ontwikkelingsdoelen voor de school voor 4 jaren vastgesteld. Dit zijn doelen om het onderwijs te verbeteren/veranderen waar nodig. Ieder schooljaar wordt er een stukje van het meerjarenbeleidsplan uitgewerkt door middel van een ‘jaarplan’. In het jaarplan staat concreet welke doelen het team in het betreffende schooljaar wil behalen, hoe zij dit verwachten te gaan doen en hoe de veranderingen geborgd gaan worden in de school. Ouders worden middels de nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen die binnen de school plaats vinden.

Voor schooljaar 2017-2018 zijn de volgende ontwikkelingsformats opgesteld:

·      Nieuwe methode muziek en tekenen: in 2017-2018 wordt er een nieuwe methode gekozen voor muziek en tekenen.

·      Professionele leergemeenschap: alle teamleden volgen in schooljaar 2017-2018 een scholing van Fides en een scholing van Lesson Study.

·      Technisch lezen: Dit schooljaar wordt er gewerkt aan een vernieuwde doorgaande lijn voor technisch lezen in alle groepen.

·      Meerbegaafdheid: In schooljaar 2017-2018 wordt er gewerkt aan de doorgaande lijn voor blauwe-plus-leerlingen.

·      Communicatie en ICT: Dit schooljaar wordt de communicatie met ouders verder uitgewerkt met een ouderportaal en een app.