Toekomstplannen

Iedere 4 jaar wordt er een ‘meerjarenbeleidsplan’ opgesteld door het team. In dit plan worden de ontwikkelingsdoelen voor de school voor 4 jaren vastgesteld. Dit zijn doelen om het onderwijs te verbeteren/veranderen waar nodig. Ieder schooljaar wordt er een stukje van het meerjarenbeleidsplan uitgewerkt door middel van een ‘jaarplan’. In het jaarplan staat concreet welke doelen het team in het betreffende schooljaar wil behalen, hoe zij dit verwachten te gaan doen en hoe de veranderingen geborgd gaan worden in de school. Ouders worden middels de nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen die binnen de school plaats vinden.

Voor schooljaar 2018-2019 hebben we ontwikkelingsformats opgesteld. De onderwerpen zijn:

·      Het schrijven van een nieuw beleidsplan voor de onderbouw.

·      Het optimaliseren van onze groepsplannen.

·      Didactiek in de groepen. Hiervoor volgt het hele team een scholing.