Visie

De St. Martinusschool richt zich op 3 ontwikkelingen van het kind; de sociaal-emotionele ontwikkeling, de cognitieve ontwikkeling en de creatieve ontwikkeling. Als eerste richten wij ons op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Pas als een kind zich prettig en veilig voelt, kan het zich ook op andere vlakken optimaal ontwikkelen. Bij deze 3 ontwikkelingen heeft de school zich de volgende doelen gesteld:

* Het bieden van excellent, passend onderwijs
* Het bieden van sprankelend onderwijs door te leren met plezier
* Kinderen een sterke basis voor de toekomst meegeven 

'Wanneer passie en talent samenwerken, kan men een meesterwerk verwachten.'