Activiteiten Commissie

De Activiteitencommissie (AC) ondersteunt het team bij de organisatie van schoolse en buitenschoolse activiteiten. De activiteitencommissie is georganiseerd als vereniging en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De activiteitencommissie is tevens verantwoordelijk voor de organisatie van het overblijven binnen de school. 
Binnen de school zijn er afspraken gemaakt om de verschillende groepen van vrijwilligers zo goed mogelijk met elkaar te laten samenwerken. Iedereen heeft namelijk hetzelfde doel: een school zijn met goede onderwijskwaliteit, die zich tevens kenmerkt door een grote betrokkenheid van ouders. 

Gert Tukker is voorzitter van de AC en Marye Dekkers vertegenwoordigt het team in de AC.

St. Martinusschool - Activiteiten Commissie -