Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit 2 teamleden en 2 ouders. De MR houdt zich binnen de school bezig met de wettelijke medezeggenschapstaken (al dan niet instemming verlenen en adviseren van de directie). De MR vergadert gemiddeld 5 keer per jaar. De vergaderingen worden aangekondigd in de nieuwsbrief en zijn voor ouders openbaar. De notulen van de MR liggen ter inzage bij de directie.  
Zijn er zaken die U graag op de agenda van de MR wilt plaatsen, neemt U dan contact op met één van de MR-leden. De MR-leden van dit schooljaar zijn:

Ouders: Lutien Groeneveld en Peter Baars. 
Leerkrachten: Marjolein Burgmeijer en Tim Bottenberg

St. Martinusschool - Medezeggenschapsraad  -

St. Martinusschool

Hartelijk welkom op onze website!

Op deze website kunt u informatie lezen over de school. Als onze visie u aanspreekt, bent u van harte welkom voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding op de school.

Veel lees- en kijkplezier.
Team St. Martinusschool