Samen met ouders

Om een optimale ontwikkeling te stimuleren, is het een voorwaarde dat ouders en school een goed contact hebben. Als wij samen op één lijn zitten, kan de ontwikkeling van het kind centraal staan. Wij hebben daarom regelmatig contact met ouders en nemen hier ook de tijd voor. Zo mogen ouders iedere dag hun kind(eren) naar school brengen, zijn er o.a. 3 keer per jaar oudergesprekken van 15 minuten, zijn er  voortgangsgesprekken over handelingsplannen en individuele plannen. Tevens is er  tussendoor altijd de mogelijkheid om samen in gesprek te gaan. Ouders zijn de ‘ervaringsdeskundigen’ vanuit de thuissituatie en wij willen hier goed naar luisteren. Respect en gelijkwaardigheid zijn de basis voor een goede vertrouwensband tussen ouders en school.

'Samen kom je verder dan alleen.'

 

St. Martinusschool - Samen met ouders -