Aanvang school

Aanvang school:

  • 15 minuten voor schooltijd (8.15 uur en 13.00 uur) gaat het schoolplein open. Kinderen mogen dan op het plein spelen. We willen ouders vragen hun kinderen niet eerder dan deze tijd naar school te sturen.
  • 10 minuten voor schooltijd gaat de schooldeur officieel open (8.20 uur en 13.05 uur). Kinderen mogen dan, met of zonder ouder, naar binnen. In deze 10 minuten kunnen kinderen hun ouders gemaakte werkjes laten zien, vertellen over een (nieuwe) hoekactiviteit en samen in de kring afscheid nemen. Soms beginnen de kinderen van groep 1 t/m 4 ook met spelen en werken. De tijd kan ook gebruikt worden om de leerkracht iets te vertellen en de tas weg te brengen. Ouders zijn altijd welkom om hun kind weg te brengen en korte berichten aan de leerkracht door te geven. Het is hierbij gebruikelijk dat bijzonderheden (bijv. bezoek arts) even op een papiertje worden gezet, zodat de leerkracht een herinnering heeft in de loop van de dag. Deze 10 minuten zijn bedoeld voor de leerkracht om even met alle kinderen contact te kunnen maken. We vragen ouders dan ook om in deze tijd alleen korte berichten te bespreken. Indien u een langer gesprek met de leerkracht wilt, kan dit altijd na schooltijd. Dan heeft de leerkracht meer tijd/aandacht voor het gesprek.
  • 5 minuten voor schooltijd gaat de eerste bel (8.25 uur en 13.10 uur). Alle kinderen die nog buiten op het plein waren, komen dan naar binnen. Voor ouders is de eerste bel het teken dat zij afscheid moeten gaan nemen van hun kind en de klas gaan verlaten.
  • Om 8.30 uur en 13.15 uur gaat de tweede bel. De kinderen zitten dan op hun plek, ouders zijn dan uit de klassen, zodat de lessen ook daadwerkelijk kunnen beginnen.